OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

 

Dorota Warzocha – dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Kołobrzegu

Oświadczenie majątkowe umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kołobrzeg