ZASADY UDOSTĘPNIANIA DANYCH

Przedszkole Miejskie nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu udostępnia dane publiczne na wniosek osoby zainteresowanej kierowany do Dyrektora Przedszkola  zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 782, 1662.)

DOKUMENTACJA

13.5 KBPobierzPodgląd pliku