ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Niniejszy regulamin określa zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Kołobrzegu, zwanego dalej "Funduszem" i zasady gospodarowania środkami tego Funduszu, przeznaczonego na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu.

DOKUMENTACJA

REGULAMIN

49 KBPobierzPodgląd pliku