Dane o przedszkolu

Certyfikaty i wyróżnienia

Sprawozdania z kontroli

Rekrutacja

Przerwa urlopowa

Prowadzone rejestry

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet

Opłaty za przedszkole

Grupy przedszkolne

Zajęcia dodatkowe

Zasady korzystania z systemu Netcom Plus

Zamówienia publiczne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Deklaracja dostępności

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DANYCH

Przedszkole Miejskie nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu udostępnia dane publiczne na wniosek osoby zainteresowanej kierowany do Dyrektora Przedszkola  zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 782, 1662.)