Dane o przedszkolu

Certyfikaty i wyróżnienia

Sprawozdania z kontroli

Rekrutacja

Przerwa urlopowa

Prowadzone rejestry

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet

Opłaty za przedszkole

Grupy przedszkolne

Zajęcia dodatkowe

Zasady korzystania z systemu Netcom Plus

Zamówienia publiczne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Deklaracja dostępności

 

 

 

 

 

 

Program koła matematycznego

„Wesoła matematyka”

 

 

Realizowanego w

 

PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 im.W.CHOTOMSKIEJ W KOŁOBRZEGU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorstwa:

Agnieszki Leper, Małgorzaty Markowskiej

W oparciu o „Program edukacyjny przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci- Nasze przedszkole” oraz program E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej- „Dziecięca matematyka”

 

 

 

WSTĘP

 

 

   Dzieci w wieku przedszkolnym kształtują umiejętności matematyczne przez aktywność poznawczą. Matematyka w przedszkolu jest obecna codziennie poprzez różnego rodzaju zabawy, ćwiczenia, czynności samoobsługowe. Dzieci w tym wieku są ciekawe świata, swego otoczenia, są badaczami, odkrywcami. Zadaniem przedszkola w tak ważnym okresie życia dziecka jest pobudzanie do działania, motywowanie do poznawania „nowego”, kształtowania w różnych sferach rozwojowych. Szczególną uwagą należy objąć dzieci, które w tak młodym wieku wykazują intuicję matematyczną oraz wyjątkowe jak na swój wiek możliwości matematyczne.

 

 

Założenia programu:

1.Program adresowany jest do dzieci w wieku 5-6lat, czyli starszych grup przedszkolnych.

2. Stanowi rozszerzenie do programu przedszkolnego, na którym bazują nauczyciele.

3. Program ma na celu poszerzenie umiejętności dzieci szczególnie zdolnych w zakresie edukacji matematycznej.

 

 

CEL:

Poszerzenie wiedzy i umiejętności dzieci zdolnych w zakresie matematyki.

 

Cele szczegółowe

Poszerzenie umiejętności matematycznych w zakresie:

-orientacji przestrzennej,

-organizacji przestrzeni i czasu,

-szeregowaniu i klasyfikowaniu,

-kształtowaniu pojęć liczbowych i umiejętności liczenia,

-mierzenia przedmiotów, rozumienie stałości i miary(wysokości, długości, szerokości),

-rozwijaniu intuicji geometrycznej.

 

 

Warunki realizacji

Program jest realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 2 im. W.Chotomskiej w najstarszych grupach. Program będzie realizowany z wybraną grupą dzieci o zdolnościach matematycznych  Działania programu to ćwiczenia, zadania, zabawy matematyczne, zabawy badawcze.                                                                                                                                      

Struktura programu

 

Program „Wesoła matematyka” składa się z 6 obszarów matematycznych, które stanowią rozszerzenie dla dzieci zdolnych matematycznie.

 

 

 

 

Działania edukacyjne:

1.Orientacja przestrzenna:

-posługiwanie się umownymi znakami, np.: strzałkami, w zabawach tropiących.

2. Organizacja przestrzeni i czasu:

-wskazywanie pełnych godzin na zegarze,

-mierzenie czasu trwania różnych czynności, np.: stoperem; porównywanie czasu trwania różnych czynności, stosowanie określeń: dłużej, krócej,

-zwracanie uwagi na upływający czas, uwidoczniony, np.: w rozwoju dzieci.

3.Rozwijanie umiejętności szeregowania i klasyfikowania:

-budowanie szeregów złożonych z wielu elementów,

-klasyfikowanie przedmiotów pod względem wielu cech wspólnych.

4. Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia:

-rozpoznawanie cyfr,

-układanie działań do podanych zadań.

5.Mierzenie przedmiotów, rozumienie stałości i miary (wysokości, długości, szerokości):

-porównywanie objętości cieczy,

-zwracanie uwagi na zmiany objętości podczas dolewania lub odlewania cieczy,

-mierzenie objętości cieczy przy zastosowaniu takiej samej miary,np.:nalewanie odmierzonej kubikiem cieczy do różnych słoików; próby wyjaśniania, dlaczego poziom cieczy w poszczególnych słoikach jest różna,

-poznawanie różnych rodzajów wag, wyjaśnianie ich roli w określeniu masy przedmiotów,

-porównywanie masy wybranych przedmiotów, tworzywa przyrodniczego; stosowanie określeń: cięższy od, lżejszy od, ważący tyle samo.

6. Rozwijanie intuicji geometrycznej:

-nazywanie figur geometrycznych(koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt).