Dane o przedszkolu

Certyfikaty i wyróżnienia

Sprawozdania z kontroli

Rekrutacja

Przerwa urlopowa

Prowadzone rejestry

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet

Opłaty za przedszkole

Grupy przedszkolne

Zajęcia dodatkowe

Zasady korzystania z systemu Netcom Plus

Zamówienia publiczne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

DRODZY RODZICE, przekazujemy informację ze strony www.kolobrzeg.pl

Rekrutacja do na rok szkolny 2017/2018

7 marca 2017 r. rozpoczęła się rekrutacja dzieci na rok szkolny 2017/2018 do wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (Nr 8, 6, ZS), prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg. Nabór będzie prowadzony wyłącznie z wykorzystaniem systemu elektronicznego poprzez serwis www.kolobrzeg.przedszkola.vnabor.pl

Jego celem jest usprawnienie organizacji procesu rekrutacji dzieci w wieku przedszkolnym, dostęp do danych o wolnych miejscach placówkach.

Zapraszamy rodziców na wskazaną stronę, na której zostanie zamieszczona oferta edukacyjna publicznych przedszkoli i szkół.

Zgłaszanie dzieci do wybranego przez rodzica przedszkola/oddziału trwać będzie 

od 21 marca do 3 kwietnia 2017 r

Rekrutacja do przedszkoli / oddziałów przedszkolnych  funkcjonujących            w szkołach podstawowych, na rok szkolny 2017/2018

 

21 marca 2017 r. rozpoczyna się  rekrutacja dzieci na rok szkolny 2017/2018 do wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  ( Nr 5, 6, 8, ZS ), prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg.

Nabór będzie prowadzony wyłącznie z wykorzystaniem systemu elektronicznego poprzez serwis przedszkole.kolobrzeg.vnabor.pl  Jego celem jest usprawnienie organizacji procesu rekrutacji dzieci w wieku przedszkolnym, dostęp do danych o wolnych miejscach     w placówkach.

Zapraszamy rodziców na wskazaną stronę, na której zostanie zamieszczona oferta edukacyjna publicznych przedszkoli i szkół od 14.03.2017 r.

Jednocześnie informujemy, że obecnie jest możliwość zapoznania się                     z harmonogramem rekrutacji oraz  kryteriami przyjęć do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach, na stronie miasta - kolobrzeg.pl

WAŻNE!

1.    Zgłaszanie kandydatów przez rodziców/opiekunów prawnych do  przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole trwać będzie  do 3 kwietnia 2017 r., do godz. 15.00.

2.    Rodzice/opiekunowie prawni we wniosku zgłoszeniowym wskazują trzy preferowane placówki edukacji przedszkolnej do przyjęcia ich dziecka.

3.    Wniosek o przyjęcie dziecka, po wygenerowaniu go z systemu należy złożyć tylko w placówce I wyboru!

4.    Potwierdzeniem pochodzenia kandydata z rodziny wielodzietnej, o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,  jest wybór w/w kryteriów przy wypełnianiu wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola/oddziału. Wybór kryteriów jest tożsamy z oświadczeniem rodziców/ opiekunów prawnych o ich spełnieniu.

5.     Rodzice są zobowiązani potwierdzić wolę przyjęcia w placówce zakwalifikowania. Jej brak jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca  w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Dopiero po potwierdzeniu woli przez rodzica kandydat uzyskuje status  „ przyjętego”

 

Prezydent Miasta Kołobrzeg

Janusz Gromek