Dane o przedszkolu

Certyfikaty i wyróżnienia

Sprawozdania z kontroli

Rekrutacja

Przerwa urlopowa

Prowadzone rejestry

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet

Opłaty za przedszkole

Grupy przedszkolne

Zajęcia dodatkowe

Zasady korzystania z systemu Netcom Plus

Zamówienia publiczne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW DOTYCZĄCA POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ W KOŁOBRZEGU W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

28 KBPobierzPodgląd pliku