załącznik nr 2

do Regulaminu

udzielania zamówień publicznych

o wartości nieprzekraczającej kwoty

wskazanej w art. 4. pkt 8

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

Kołobrzeg, 30.05.2018 r.

Przedszkole Miejskie Nr 2

 im. Wandy Chotomskiej

78 – 100  Kołobrzeg                      

                                                                                                        

Zapytanie ofertowe

 

1.Nazwa firmy

Zamawiającego:

Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej  w Kołobrzegu

2.Osoba do kontaktu:

Dyrektor – Dorota Warzocha

3.Ulica:

Borzymowskiego

4.Numer:

8

5.Miejscowość:

Kołobrzeg

6.Kod pocztowy:

78-100

7.Województwo:

Zachodniopomorskie

8.NIP:

671 17 848 84

9.Numer telefonu:

 

94 34 261 99, 785 660 060

10.Adres e-mail:

d.warzocha@pm2kg.pl

 

Dotyczy przedmiotu  zamówienia: PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NA WYMIANĘ NAWIERZCHNI PRZY PRZEDSZKOLU

Zakres prac:

Wymiana placu i drogi wewnętrznej na terenie przedszkola 425 m² - z kostki brukowej betonowej 8 cm układanej na podsypce cementowo -piaskowej

 

Wykonanie odwodnienia placu z włączeniem się do istniejącej kanalizacji deszczowej

 

ISTNIEJE MOZLIWOŚĆ WIZJI TERENU ORAZ WGLADU W DOKUMENTACJĘ TJ. SPECYFIKACJĘ ZAMOWIENIA , DOKUMENTACJE TECHNICZNĄ W CELU POZYSKANIA NIEZBĘDNYCH INFORMACJI.

 

Oferta powinna zawierać: cenę netto i brutto, termin płatności ( przelew 14 dni) od czasu wystawienia faktury.

Ofertę należy złożyć do dnia  6.06.2018 r. w Przedszkolu Miejskim Nr 2  w Kołobrzegu godz. 8:00-12:00 lub przesłać na adres e-mail d.warzocha@pm2kg.pl

 

Z poważaniem: Dorota Warzocha

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 w Kołobrzegu