załącznik nr 2

do Regulaminu

udzielania zamówień publicznych

o wartości nieprzekraczającej kwoty

wskazanej w art. 4. pkt 8

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

Kołobrzeg, 23.02.2017 r.

Przedszkole Miejskie Nr 2

 im. Wandy Chotomskiej

78 – 100  Kołobrzeg                                                      

                                                                                                             

 

Zapytanie ofertowe

 

1.Nazwa firmy

Zamawiającego:

Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej  w Kołobrzegu

2.Osoba do kontaktu:

Dyrektor – Dorota Warzocha

3.Ulica:

Borzymowskiego

4.Numer:

8

5.Miejscowość:

Kołobrzeg

6.Kod pocztowy:

78-100

7.Województwo:

Zachodniopomorskie

8.NIP:

671 17 848 84

9.Numer telefonu:

94 34 261 99, 785 660 060

10.Adres e-mail:

d.warzocha@pm2kg.pl

 

Dotyczy przedmiotu zamówienia:

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY WINDY TOWAROWEJ W KUCHNI PRZEDSZKOLA

Zakres projektu:

  • Projekt architektoniczny wraz z wymaganymi uzgodnieniami,
  • Projekt instalacji sanitarnych – usunięcia kolizji planowanej inwestycji w stosunku do istniejących instalacji w budynku,
  • Projekt instalacji elektrycznych – zasilenia dźwigu,
  • Projekt winien posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia,
  • Kosztorys inwestorski oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Parametry dźwigu:

Rodzaj dźwigu: Towarowy

Typ: Elektryczny - linowy

Udźwig nominalny: 100 kg

Prędkość jazdy: 0,40 m/s

Ilość przystanków: 4

Ilość drzwi przystankowych: 5

Ilość dojść: 2 - kabina przelotowa na wprost

Wysokość podnoszenia: ~10,21 m

Temperatura pracy dźwigu: Min. +50C, max. +400C

Szyb Wg otrzymanego projektu

Możliwość dostosowania dźwigu do projektowanych wymiarów

Minimalne wymagane wymiary

Szerokość wewnętrzna: - - 1050 mm

Głębokość wewnętrzna: - - 950 mm

Podszybie: 0 mm

Nadszybie: 2800 mm

Wymiary Kabiny Drzwi przystankowych

Szerokość: 750 mm

Głębokość: 800 mm

Wysokość: 800 mm

Oferta powinna zawierać: cenę netto i brutto, termin płatności ( przelew 14 dni) od czasu wystawienia faktury.

Ofertę należy złożyć do dnia 14.03.2017 r. w Przedszkolu Miejskim Nr 2  w Kołobrzegu godz. 8:00-14:00 lub przesłać na adres e-mail d.warzocha@pm2kg.pl

 

Z poważaniem: Dorota Warzocha

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 w Kołobrzegu