Dane o przedszkolu

Certyfikaty i wyróżnienia

Sprawozdania z kontroli

Rekrutacja

Przerwa urlopowa

Prowadzone rejestry

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet

Opłaty za przedszkole

Grupy przedszkolne

Zajęcia dodatkowe

Zasady korzystania z systemu Netcom Plus

Zamówienia publiczne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Deklaracja dostępności

SCHEMAT ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA

 

Dyrektor – mgr Dorota Warzocha

 

Wicedyrektor – mgr Renata Wiatrzyk

 

15 nauczycieli

 

13 pracowników obsługi

 

Kompetencje dyrektora i wicedyrektora określa Karta Nauczyciela

Kompetencje Rady Pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej

Kompetencje Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców