Dane o przedszkolu

Certyfikaty i wyróżnienia

Sprawozdania z kontroli

Rekrutacja

Przerwa urlopowa

Prowadzone rejestry

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet

Opłaty za przedszkole

Grupy przedszkolne

Zajęcia dodatkowe

Zasady korzystania z systemu Netcom Plus

Zamówienia publiczne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Deklaracja dostępności

Informacje

 

Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu realizuje zamówienia publiczne o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro