Dane o przedszkolu

Certyfikaty i wyróżnienia

Sprawozdania z kontroli

Rekrutacja

Przerwa urlopowa

Prowadzone rejestry

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet

Opłaty za przedszkole

Grupy przedszkolne

Zajęcia dodatkowe

Zasady korzystania z systemu Netcom Plus

Zamówienia publiczne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Deklaracja dostępności

 

WYKAZ PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 W KOŁOBRZEGU

w roku szkolnym 2019/2020

 

 

1.                  Program wychowania przedszkolnego Pt:  „ Kocham przedszkole” Mirosławy Anny Pleskot, Agnieszki Staszewskiej - Mieszek, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

 

2.                  Program wychowania przedszkolnego pt. „ Wokół przedszkola” Małgorzaty Kwaśniewskiej, Joanny Lendzion, Wiesławy Żaby – Żabińskiej, Wydawnictwa MAC Edukacja.

 

3.                  Program nauczania wychowania przedszkolnego „ Dziecięca matematyka”  Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej, Warszawa 1999.

 

4.                  Program profilaktyczny Przedszkola Miejskiego nr 2 W Kołobrzegu      Bezpieczny i zdrowy przedszkolak”, autorstwa E. Jończyk i R. Wiatrzyk .

 

5.                  Program profilaktyczny Przedszkola Miejskiego nr 2 W Kołobrzegu  „ Stop agresji” autorstwa I. Pawłowskiej i R. Wers.

 

6.                  Program profilaktyczny Przedszkola Miejskiego nr 2 W Kołobrzegu  „ Dziecko w świecie mediów' autorstwa M. Bucholc, K. Łękowskiej, A. Białobrzeskiej zatwierdzony do realizacji Uchwałą RP w dn 15.09.2011r Nr 3/2010.

 

7.                  Program adaptacyjny dla dzieci 3-4 letnich oraz nowoprzyjętych do grupy przedszkolnej, opracowany przez E. Jończyk, D. Warzocha.

 

8.                  Autorski program profilaktyki logopedycznej „ 5 minut gimnastyki buzi i języka” – ćwiczenia buzi i języka usprawnianie aparatu artykulacyjnego dzieci w wieku przedszkolnym, opracowany przez R. Wers, I. Pawłowską, zatwierdzony do realizacji  Uchwałą RP w dn.  31.08.2011 Nr 1/2011.

 

 9.           Autorski program kółka teatralnego” Dwójeczka – Bajeczka”

               Opracowany przez R. Wers, I. Pawłowska, zatwierdzony do

               realizacji uchwała RP w dn.28.02.2012

 

10.         Program autorski pt: „Wanda Chotomska na cztery pory roku”

                         Autorstwa P. Agnieszki Białobrzeskiej i P. Kamili Łękowskiej,

                         zatwierdzony do realizacji Uchwałą nr 2 R.P. w dniu 13.09.2012r.

 

11.       Program koła badawczego „ Odkrywcy tajemnic” opracowany

           przez P. Kamilę Łękowską , zatwierdzony do realizacji Uchwałą 

           RP z dnia  19.11.2015r.

 

12.      Program profilaktyczny „Bezpieczne i szczęśliwe dziecko    

     opracowany  przez  A.Leper, R.Wers  realizowany w roku 2019 w

     ramach dofinansowania ze środków budżetu Gminy Miasto

     Kołobrzeg Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi.

 


 

 


 

DYREKTOR I RADA

PEDAGOGICZNA

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2

W KOŁOBRZEGU INFORMUJĄ,

ŻE PLACÓWKA Z DNIEM 16

PAŹDZIERNIKA 2016 r.

ROZPOCZĘŁA PROCES

CERTYFIKACJI W ZWIĄZKU

Z PODJĘCIEM DZIAŁAŃ

DOTYCZĄCYCH

REALIZACJI KONCEPCJI PRACY

WG PLANU DALTŃSKIEGO.

 

 

WIĘCEJ INFORMACJ NA STRONIE INTERNETOWEJ     http:// www.dalton.org.pl

ORAZ NA STRONIE PRZEDSZKOLA W ZAKŁADCE KONCEPCJA PLANU DALTOŃSKIEGO