Dane o przedszkolu

Certyfikaty i wyróżnienia

Sprawozdania z kontroli

Rekrutacja

Przerwa urlopowa

Prowadzone rejestry

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet

Opłaty za przedszkole

Grupy przedszkolne

Zajęcia dodatkowe

Zasady korzystania z systemu Netcom Plus

Zamówienia publiczne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Deklaracja dostępności

MAJĄTEK PRZEDSZKOLA

Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się z budżetem Gminy Miasta Kołobrzeg. Przedszkole Miejski Nr 2 dysponuje powierzonym w nieodpłatny zarząd nieruchomością przy ulicy Borzymowskiego 8 w Kołobrzegu, stanowiącą własność komunalną Gminy Miasta Kołobrzeg. Przedszkole Miejskie Nr 2 w Kołobrzegu nie posiada osobowości prawnej, a za jego zobowiązania odpowiada budżet Gminy Miasto Kołobrzeg.

BUDYNEK

- rok budowy- początek XX wieku oddany do użytkowania na cele przedszkolne 1.X. 1983r.

- kubatura – 5 410 m³

- wartość –  542 240,00 zł na dzień 31.12.2014r.

GRUNTY

Działka w obrębie 4 oznaczona numerem 71/1 położona przy ul. Borzymowskiego 8 w Kołobrzegu

Powierzchnia: 0/1300 ha o wartości: 39 863, 40 zł