Wartość kosztorysowa

0,00

Podatek VAT 23%

0,00

Cena kosztorysowa

0,00

 

 

Słownie:  PLN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosztorys Nakładczy

 

Przebudowa budynku przedszkola - montaż windy towarowej

 

 

 

 

 

Obiekt          Roboty budowlane

 

Kod CPV    45000000-7 Roboty budowlane

 

Budowa      Kołobrzeg, dz. nr 71/1 obr.4

 

 

 

 

Stawka robocizny

0,00 PLN/r-g

Koszty zakupu

0%

Koszty pośrednie

0%

Zysk

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kołobrzeg maj 2017


 

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos

 

przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50


Kołobrzeg

 

Przedmiar                                                                                          Strona 2/32

 

Roboty budowlane

Nr

Podstawa

Opis robót

Jm

Ilość

 

 

 

 

 

 

 

1. Piwnica

 

 

 

 

1.1. Montaż słupa stalowego

 

 

1

KNR 4-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm - posadzka

 

 

 

0212/01

 

 

 

 

 

1,0*1,0*0,12

m3

0,120

 

 

 

 

 

 

 

razem

m3

0,120

 

2        KNR 4-01 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w 0104/02 gruncie kategorii III

 

 

1,0*1,0*0,28

m3

0,280

 

 

 

 

 

razem

m3

0,280

 

 

 

 

3

KNR 2-02  Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu

 

 

 

0204/01.1

 

 

 

0,6*0,6*0,4

m3

0,144

 

 

 

 

 

razem

m3

0,144

 

4        KNR 4-01 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii 0105/02 III

 

 

0,28-0,144

m3

0,136

 

 

 

 

 

razem

m3

0,136

 

 

 

 

5

KNR 4-01  Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 1,0m2

 

 

 

0804/03

 

 

 

 

miejsce

1,000

 

6        KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HEB100 0313/04.1

analogia

 

m                    2,300

 

7        KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza 0602/09 warstwa

 

1,15*0,97

m2

1,116

 

 

 

razem

m2

1,116

 

8        KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda 0602/10 następna warstwa ponad pierwszą

 

m2                   1,116

 

9        KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza 0603/09 warstwa

 

0,5*1,15*2

m2

1,150

0,5*0,97*2

m2

0,970

 

 

 

razem

m2

2,120

 

10       KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda 0603/10 następna warstwa ponad pierwszą

 

m2                   2,120

 

11 NNRNKB 5 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni do 5m2 0618/02

 

m2                   1,500

 

1.2. Wykucie otworu w ścianie

 

12       KNR 4-01 Stemplowania w wysokości do 4m deskowań konstrukcji 0201/01

 

m2                 10,000

 

13       KNR 4-01 Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0349/02

 

 

 

0,31*0,45*2,2

m3

0,307

 

 

1,43*0,91*0,45

m3

0,586

 

 

0,15*0,9*0,45

m3

0,061

 

 

 

 

 

 

 

razem

m3

0,954

 

 

 

 

 

14

KNR 2-02

Słupy i filarki międzyokienne z cegły pełnej o wymiarach 1x1 i 1/2 cegły na zaprawie wapiennej

 

 

 

0118/02

cementowo-wapiennej

 

 

 

 

 

m

2,200

 

15       KNR 2-02 Ułożenie nadproży prefabrykowanych 0126/05

 

m                    3,600

 

16      KNR 4-01 Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 0304/01.1

 

1,43*0,91*0,45-1,12*0,91*0,45

m3

0,127

 

 

 

razem

m3

0,127

 

17       KNR 4-01 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub 0329/02 cementowo-wapiennej

 

0,17*2,05

m2

0,349

 

 

 

razem

m2

0,349

 

 

 

1.3. Wykucie otworu w stropie ceglanym

 

 


 

Kołobrzeg

 

 

 

Przedmiar

 

Strona 3/32

Roboty budowlane

 

 

 

 

 

 

Nr

Podstawa   Opis robót

Jm

Ilość

18       KNR 4-01 Stemplowania w wysokości do 4m deskowań konstrukcji 0201/01

 

m2                   5,000

 

19       KNR 4-01 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 0811/07

 

 

 

0,97*1,15

m2

1,116

 

 

 

 

 

 

 

razem

m2

1,116

 

 

 

 

 

20

KNR-W 4-01

Zerwanie posadzki cementowej

 

 

 

0804/07

 

 

 

 

 

 

m2

1,116

 

 

 

 

 

21

KNR-W 4-01

Rozebranie ceglanych sklepień odcinkowych o grubości 1 cegły na zaprawie cementowej

 

 

 

0351/04

 

 

 

 

 

 

m2

1,116

 

22       KNR 4-01 Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 0346/03

 

 

 

gniazdo

2,000

 

 

 

 

23

KNR 19-01  Osadzenie belek

 

 

 

0321/04

 

 

 

1,3+1,4

m

2,700

 

 

 

 

 

razem

m

2,700

 

1.4. Roboty wykończeniowe

 

24       KNR 4-01 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w 0711/01.2 jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków

ceramicznych, gazo- i pianobetonu

 

m2                   8,000

 

25      KNR 2-02 Okładziny słupów, belek i ościeży pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie 2006/05.2

 

 

 

1,04*0,49*2+0,91*0,49*2

m2

1,911

 

 

 

 

 

 

 

razem

m2

1,911

 

 

 

 

 

26

KNR-W 2-02

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym

 

 

 

2003/11

dwuwarstwowym 75-02

 

 

 

 

2,3*(1,15+1,07+0,18*2)

m2

5,934

 

 

 

 

 

 

 

razem

m2

5,934

 

 

 

 

 

27

KNR 0-17

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

 

 

 

2609/08

 

 

 

 

analogia

 

 

 

 

 

1,04*2+0,91*2+2,3

m

6,200

 

 

 

 

 

 

 

razem

m

6,200

 

28     NNRNKB 6 Okładziny półek, parapetów i lad z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych ATLAS o 2804/03.1 grubości warstwy 5mm

 

 

 

0,45*(0,91*2+1,04*2)

m2

1,755

 

 

 

 

 

 

 

razem

m2

1,755

 

 

 

 

 

29

KNR-W 2-02

Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem

 

 

 

1510/03

 

 

 

 

 

2,3*(2,58*2+1,84*2)-0,82*2,0-0,9*2,0

m2

16,892

 

 

2,3*(4,72*2+2,32*2)-0,88*2,0-0,9*2,0

m2

28,824

 

 

2,58*1,84+2,32*4,72-1,07*1,15

m2

14,467

 

 

 

 

 

 

 

razem

m2

60,183

 

 

 

 

 

30

KNR 4-01

Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł

 

 

 

0318/02.1

 

 

 

 

 

 

szt

1,000

 

31       KNR 4-01 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i 0903/01 półskrzynkowych

 

szt                  1,000

 

2. Parter

 

2.2. Wykucie otworu w ścianie

 

32       KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie 0339/04 cementowo-wapiennej

 

 

2,2

m

2,200

 

 

 

 

 

razem

m

2,200

 

 

 

 

33

KNR 4-01  Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HEB100 - filarek

 

 

 

0313/04.1

 

 

 

analogia

 

 

 

2,2*2

m

4,400

 

 

 

 

 

razem

m

4,400

 

 

 

 

34

KNR 4-01  Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek

 

 

 

0313/02.1

 

 

 

0,29*1,2*1,2

m3

0,418

 

 

 

 

 

razem

m3

0,418


Kołobrzeg

 

Przedmiar                                                                                          Strona 4/32

 

Roboty budowlane

Nr

Podstawa

Opis robót

Jm

Ilość

 

 

 

 

 

35

KNR 4-01

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm - nadproże

 

 

 

0313/04.1

 

 

 

 

 

1,2*2

m

2,400

 

 

 

 

 

 

 

razem

m

2,400

 

36       KNR 4-01 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie 0329/03 wapiennej lub cementowo-wapiennej

 

0,91*1,04*0,29

m3

0,274

 

 

 

razem

m3

0,274

 

2.3. Roboty wykończeniowe

 

37       KNR 4-01 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w 0711/01.2 jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków

ceramicznych, gazo- i pianobetonu

 

m2                   3,000

 

38      KNR 2-02 Okładziny słupów, belek i ościeży pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie 2006/05.2

 

 

 

1,04*0,29*2+0,91*0,29*2

m2

1,131

 

 

 

 

 

 

 

razem

m2

1,131

 

 

 

 

 

39

KNR-W 2-02

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym

 

 

 

2003/11

dwuwarstwowym 75-02

 

 

 

 

1,2*(0,29+0,13)

m2

0,504

 

 

3,5*(1,18+1,14+0,18)

m2

8,750

 

 

 

 

 

 

 

razem

m2

9,254

 

 

 

 

 

40

KNR-W 2-02

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym

 

 

 

2003/02

jednowarstwowym 75-01

 

 

 

 

3,5*1,97

m2

6,895

 

 

 

 

 

 

 

razem

m2

6,895

 

 

 

 

 

41

KNR 0-17

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

 

 

 

2609/08

 

 

 

 

analogia

 

 

 

 

 

 

m

6,200

 

42     NNRNKB 6 Okładziny półek, parapetów i lad z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych ATLAS o 2804/03.1 grubości warstwy 5mm

 

 

 

0,29*(0,91*2+1,04*2)

m2

1,131

 

 

 

 

 

 

 

razem

m2

1,131

 

 

 

 

 

43

KNR-W 2-02

Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem

 

 

 

1510/03

 

 

 

 

 

3,5*(2,47*2+1,97*2)-0,99*2,0-1,01*2,0-1,0*2,0

m2

25,080

 

 

3,5*1,97*2

m2

13,790

 

 

3,5*(2,47*2+5,0*2)

m2

52,290

 

 

2,47*1,97+2,47*5,0-1,18*1,14

m2

15,871

 

 

 

 

 

 

 

razem

m2

107,031

 

 

 

 

 

44

KNR 4-01

Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł

 

 

 

0318/02.1

 

 

 

 

 

 

szt

1,000

 

45       KNR 4-01 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i 0903/01 półskrzynkowych

 

szt                   1,000

 

3. I Piętro

 

3.1. Wykucie otworu w ścianie

 

46       KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie 0336/03 cementowo-wapiennej

 

 

1,2

m

1,200

 

 

 

 

 

razem

m

1,200

 

 

 

 

47

KNR 2-02  Ułożenie nadproży prefabrykowanych

 

 

 

0126/05

 

 

 

 

m

1,200

 

48       KNR 4-01 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub 0329/02 cementowo-wapiennej

 

0,9*2,05

m2

1,845

 

 

 

razem

m2

1,845

 

3.2. Roboty wykończeniowe

 

49       KNR 4-01 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w 0711/01.2 jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków

ceramicznych, gazo- i pianobetonu

 

 

 

m2

3,000

 

 

 

 

50   KNR-W 2-02

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym

 

 

2003/11

dwuwarstwowym 75-02

 

 

 

3,8*(1,31+1,12)

m2

9,234

 

 

 

 

 

razem

m2

9,234


Kołobrzeg

 

Przedmiar                                                                                            Strona 5/32

 

Roboty budowlane

Nr

Podstawa

Opis robót

Jm

Ilość

 

 

 

 

 

51

KNR-W 2-02

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym

 

 

 

2003/02

jednowarstwowym 75-01

 

 

 

 

3,8*(1,8+1,31)

m2

11,818

 

 

3,8*2,22

m2

8,436

 

 

 

 

 

 

 

razem

m2

20,254

 

52       KNR 0-17 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2609/08

analogia

 

 

 

1,04*2+0,91*2

m

3,900

 

 

3,8

m

3,800

 

 

 

 

 

 

 

razem

m

7,700

 

 

 

 

 

53

KNR-W 2-02

Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem

 

 

 

1510/03

 

 

 

 

 

3,8*(4,92*2+2,61*2+1,8*2+1,18*2)

m2

79,876

 

 

3,8*(4,06*2+2,22*2)

m2

47,728

 

 

3,8*2,22*2

m2

16,872

 

 

4,92*2,61+4,06*2,22-1,31*1,12

m2

20,387

 

 

 

 

 

 

 

razem

m2

164,863

 

 

 

 

 

54

KNR 4-01

Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł

 

 

 

0318/02.1

 

 

 

 

 

 

szt

2,000

 

55       KNR 4-01 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i 0903/01 półskrzynkowych

 

 

 

szt

2,000

 

 

 

 

56

Położenie nowej lub naprawa wykładziny PCV

 

 

 

4,92*2,61+4,06*2,22-1,31*1,12

m2

20,387

 

 

 

 

 

razem

m2

20,387

 

4. Piętro II

 

4.1. Wykucie otworu drzwiowego

 

57       KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie 0336/03 cementowo-wapiennej

 

 

1,2

m

1,200

 

 

 

 

 

razem

m

1,200

 

 

 

 

58

KNR 2-02  Ułożenie nadproży prefabrykowanych

 

 

 

0126/05

 

 

 

 

m

1,200

 

59       KNR 4-01 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub 0329/02 cementowo-wapiennej

 

1,0*2,05

m2

2,050

 

 

 

razem

m2

2,050

 

4.2. Roboty wykończeniowe

 

60       KNR 4-01 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w 0711/01.2 jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków

ceramicznych, gazo- i pianobetonu

 

 

 

 

m2

3,000

 

 

 

 

 

61

KNR-W 2-02

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym

 

 

 

2003/11

dwuwarstwowym 75-02

 

 

 

 

2,82*(1,24+1,12)

m2

6,655

 

 

 

 

 

 

 

razem

m2

6,655

 

 

 

 

 

62

KNR-W 2-02

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym

 

 

 

2003/02

jednowarstwowym 75-01

 

 

 

 

0,9*2,05

m2

1,845

 

 

2,82*(1,75+1,33)

m2

8,686

 

 

 

 

 

 

 

razem

m2

10,531

 

 

 

 

 

63

KNR 0-17

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

 

 

 

2609/08

 

 

 

 

analogia

 

 

 

 

 

2,82

m

2,820

 

 

0,91*2+1,04*2

m

3,900

 

 

 

 

 

 

 

razem

m

6,720

 

 

 

 

 

64

KNR-W 2-02

Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem

 

 

 

1510/03

 

 

 

 

 

2,82*(4,92*2+2,61*2+1,23*2+1,75*2)

m2

59,276

 

 

2,82*2,72

m2

7,670

 

 

4,92*2,61-1,24*1,12

m2

11,452

 

 

 

 

 

 

 

razem

m2

78,398

 

65      KNR 4-01 Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 0318/02.1

 

szt                   2,000


Kołobrzeg

 

 

 

Przedmiar

 

Strona 6/32

Roboty budowlane

 

 

 

 

 

 

Nr

Podstawa   Opis robót

Jm

Ilość

66       KNR 4-01 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i 0903/01 półskrzynkowych

 

szt                  2,000

 

5. Zgodnie z PT sposób wykonania otworów w stropach określi konstruktor po dokonaniu odkrycia stropów nad parterem i piętrem - przyjęto szacunkowo jak w p. 66

 

67       KNR 7-28 Roboty pomocnicze przy montażu dźwigów towarowo-osobowych w szybie o wysokości do 18m 0210/01

analogia

 

szt                  1,000

 

6. Usunięcie i wywóz gruzu

 

68       KNR 4-01 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z piwnic 0106/05

 

 

3

m3

3,000

 

 

 

 

 

razem

m3

3,000

 

 

 

 

69

KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km

 

 

 

0108/09

 

 

 

 

m3

3,000

 

70       KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km 0108/10

 

 

(dopłata 3x)

 

 

m3

3,000

 

 

 

 

7. Roboty dodatkowe

 

71

Doprowadzenie kabla zasilającego do windy

 

 

kpl

1,000

 

 

 

72

Przełożenie punktu zasilającego w wodę

 

 

szt

1,000


 

Kołobrzeg

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosztorys

 

 

 

 

Strona 7/32

Roboty budowlane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr  Podstawa, opis robót, nakłady

Jm

Norma

Ilość

Cena

Robocizna

Materiały

Sprzęt

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Piwnica

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Montaż słupa stalowego

 

1 KNR 4-01 0212/01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm - posadzka

 

0,12

m3

 

 

 

 

Robocizna

 

 

 

 

 

 

Robotnicy gr.I

 

r-g

13,81

1,657

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem pozycja 0,00

 

 

 

 

 

Cena jednostkowa (0,00)

 

 

 

 

 

2    KNR 4-01 0104/02 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III

 

0,28

m3

 

 

 

 

Robocizna

 

 

 

 

 

 

Robotnicy gr.I

 

r-g

4,2

1,176

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem pozycja 0,00

 

 

 

 

 

Cena jednostkowa (0,00)

 

 

 

 

 

3    KNR 2-02 0204/01.1 Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu

 

0,144

m3

 

 

 

 

 

 

 

 

Robocizna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betoniarze gr.II

 

r-g

0,74

0,107

0,00

0,00

 

 

 

Cieśle gr.II

 

r-g

3,3

0,475

0,00

0,00

 

 

 

Robotnicy gr.I

 

r-g

4,15

0,598

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

Materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)

m3

1,015

0,146

0,00

0,00

 

Drewno na stemple

 

m3

0,004

0,001

0,00

0,00

 

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm

m3

0,005

0,001

0,00

0,00

 

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm

m3

0,005

0,001

0,00

0,00

 

Gwoździe budowlane okrągłe gołe

 

kg

0,27

0,039

0,00

0,00

 

Materiały pomocnicze

 

%

1,5

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

Sprzęt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Środek transportowy

 

m-g

0,04

0,006

0,00

0,00

 

Razem pozycja 0,00

 

Cena jednostkowa (0,00)

 

4    KNR 4-01 0105/02 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii

III

 

0,136

m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robocizna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robotnicy gr.I

 

 

r-g

1,41

0,192

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem pozycja 0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena jednostkowa

(0,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  KNR 4-01 0804/03  Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na

 

 

 

 

 

 

 

 

gładko o powierzchni w jednym miejscu do 1,0m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 miejsce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robocizna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posadzkarze gr.II

 

 

r-g

0,88

0,88

0,00

0,00

 

 

 

 

Robotnicy gr.I

 

 

r-g

1,16

1,16

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

Materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cement portlandzki 25 z dodatkami

 

 

t

0,0131

0,013

0,00

0,00

 

 

Piasek do zapraw

 

 

m3

0,031

0,031

0,00

0,00

 

 

Materiały pomocnicze

 

%

2

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

Razem pozycja 0,00

 

Cena jednostkowa (0,00)

 

6    KNR 4-01 0313/04.1 analogia Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HEB100

 

 

2,3 m

 

 

 

 

Robocizna

 

 

 

 

 

Murarze gr.II

r-g

1,18

2,714

0,00

0,00

Cieśle gr.II

r-g

0,17

0,391

0,00

0,00

Robotnicy gr.I

r-g

0,27

0,621

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00


 

Kołobrzeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosztorys

 

 

 

 

 

 

Strona 8/32

Roboty budowlane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr

Podstawa, opis robót, nakłady

 

 

Jm

Norma

Ilość

Cena

Robocizna

 

Materiały

Sprzęt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm

 

szt

8

18,4

0,00

 

0,00

 

 

 

Cement portlandzki 35

 

 

kg

5,18

11,914

0,00

 

0,00

 

 

 

Piasek do zapraw

 

 

m3

0,018

0,041

0,00

 

0,00

 

 

 

Kształtowniki walcowane - dwuteowniki HEB 100

 

kg

20,4

46,92

0,00

 

0,00

 

 

 

Blacha stalowa

 

 

kg

5

11,5

0,00

 

0,00

 

 

 

Woda

 

 

m3

0,006

0,014

0,00

 

0,00

 

 

 

Materiały pomocnicze

 

%

1,5

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

Sprzęt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t

 

m-g

0,07

0,161

0,00

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem pozycja 0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena jednostkowa

(0,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

KNR 2-02 0602/09  Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

warstwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,116

m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robocizna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dekarze gr.II

 

 

r-g

0,0496

0,055

0,00

0,00

 

 

 

 

 

Robotnicy gr.I

 

 

r-g

0,0237

0,026

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

Materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roztwór asfaltowy do gruntowania

 

 

kg

0,3

0,335

0,00

 

0,00

 

 

 

Roztwór asfaltowy do izolacji

 

 

kg

0,35

0,391

0,00

 

0,00

 

 

 

Materiały pomocnicze

 

%

1,5

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

Sprzęt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyciąg

 

 

m-g

0,0012

0,001

0,00

 

 

 

 

0,00

 

Środek transportowy

 

 

m-g

0,0009

0,001

0,00

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem pozycja 0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena jednostkowa

(0,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

KNR 2-02 0602/10  Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

następna warstwa ponad pierwszą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,116

m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robocizna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dekarze gr.II

 

 

r-g

0,0158

0,018

0,00

0,00

 

 

 

 

 

Robotnicy gr.I

 

 

r-g

0,0182

0,02

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

Materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roztwór asfaltowy do izolacji

 

 

kg

0,35

0,391

0,00

 

0,00

 

 

 

Materiały pomocnicze

 

%

1,5

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

Sprzęt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyciąg

 

 

m-g

0,0007

0,001

0,00

 

 

 

 

0,00

 

Środek transportowy

 

 

m-g

0,0005

0,001

0,00

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem pozycja 0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena jednostkowa

(0,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9    KNR 2-02 0603/09 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

2,12

m2

 

 

 

 

 

 

 

Robocizna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dekarze gr.II

 

r-g

0,052

0,11

0,00

0,00

 

 

 

Robotnicy gr.I

 

r-g

0,0575

0,122

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

Materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roztwór asfaltowy do gruntowania

 

kg

0,35

0,742

0,00

0,00

 

Roztwór asfaltowy do izolacji

 

kg

0,4

0,848

0,00

0,00

 

Materiały pomocnicze

%

1,5

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

Sprzęt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Środek transportowy

 

m-g

0,0011

0,002

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem pozycja 0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena jednostkowa (0,00)

 

 

 

 

 

 

 


 

Kołobrzeg

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosztorys

 

 

 

 

Strona 9/32

Roboty budowlane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr  Podstawa, opis robót, nakłady

Jm

Norma

Ilość

Cena

Robocizna

Materiały

Sprzęt

10   KNR 2-02 0603/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą

 

2,12

m2

 

 

 

 

 

 

 

Robocizna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dekarze gr.II

 

r-g

0,0237

0,05

0,00

0,00

 

 

 

Robotnicy gr.I

 

r-g

0,0265

0,056

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

Materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roztwór asfaltowy do izolacji

 

kg

0,4

0,848

0,00

0,00

 

Materiały pomocnicze

%

1,5

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

Sprzęt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Środek transportowy

 

m-g

0,0006

0,001

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem pozycja 0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena jednostkowa (0,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

11   NNRNKB 5 0618/02 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni do 5m2

 

 

1,5

m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robocizna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dekarze gr.II

 

r-g

0,17

0,255

0,00

0,00

 

 

 

 

 

Robotnicy gr.I

 

r-g

0,01

0,015

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

Materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny

m2

1,18

1,77

0,00

 

 

0,00

 

 

 

poliestrowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaz propan, butan

 

kg

0,1

0,15

0,00

 

 

0,00

 

 

 

Materiały pomocnicze

 

%

1,5

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

Sprzęt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyciąg

 

m-g

0,002

0,003

0,00

 

 

 

 

0,00

 

Środek transportowy

 

m-g

0,003

0,005

0,00

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem pozycja 0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena jednostkowa (0,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM: Montaż słupa stalowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem k.b.

 

 

 

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

 

Koszty zakupu 0%

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

Koszty pośrednie 0%

 

 

 

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

 

Zysk 0%

 

 

 

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

 

Razem

 

 

 

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

 

Razem element

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

1.2. Wykucie otworu w ścianie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12   KNR 4-01 0201/01 Stemplowania w wysokości do 4m deskowań konstrukcji

 

 

10 m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robocizna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cieśle gr.II

 

 

r-g

1,05

10,5

0,00

0,00

 

 

 

 

Robotnicy gr.I

 

 

r-g

0,23

2,3

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

Materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drewno na stemple budowlane

 

 

m3

0,003

0,03

0,00

0,00

 

 

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm

 

m3

0,003

0,03

0,00

0,00

 

 

Gwoździe budowlane okrągłe gołe

 

 

kg

0,13

1,3

0,00

0,00

 

 

Materiały pomocnicze

 

%

2

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem pozycja 0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena jednostkowa

(0,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13  KNR 4-01 0349/02  Rozebranie ścian, filarów, kolumn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej