Wartość kosztorysowa

0,00

Słownie:   PLN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosztorys Nakładczy

 

Instalacje sanitarne

 

 

 

 

 

Obiekt         Przebudowa budynku przedszkola - montaż windy towarowej

 

Budowa     Przedszkole Miejskie nr 2 w Kołobrzegu, ul. Borzymowskiego 8, 78-100 Kołobrzeg

 

Inwestor     Przedszkole Miejskie nr 2 w Kołobrzegu, ul. Borzymowskiego 8, 78-100 Kołobrzeg

 

 

 

 

Stawka robocizny

0,00 PLN/r-g

Koszty zakupu

0%

Koszty pośrednie

0%

Zysk

0%


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kołobrzeg maj 2017r.


Rodos 6.8.11.1 [7238]

 

Przedmiar                                                                                           Strona 2/16

 

Przebudowa budynku przedszkola - montaż windy towarowej

 

Nr

Podstawa

Opis robót

 

Jm

Ilość

 

 

 

 

 

 

 

 

Piwnica

 

 

 

 

 

Instalacja centralnego ogrzewania

 

 

 

 

 

- demontaż

 

 

 

1

KNR 4-02

Demontaz rurociagu stalowego czarnego srednicy 40-50mm laczonego przez spawanie

 

 

 

 

0506/05

 

 

 

 

 

 

 

dn50

2,92*2

 

m

5,840

 

 

dn50

3,92*2

 

m

7,840

 

 

dn50

1,2*2

 

m

2,400

 

 

dn40

1,1*2

 

m

2,200

 

 

dn40

1,2*2

 

m

2,400

 

 

dn40

5,31*2

 

m

10,620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

razem

m

31,300

 

 

 

 

 

 

 

 

- montaż

 

 

 

2

KNR 2-15

Rurociagi instalacji c.o. z rur stalowych o srednicy nominalnej 50mm, o polaczeniach

spawanych, na

 

 

 

0403/04

scianach

 

 

 

 

 

dn50

2,92*2

 

m

5,840

 

 

dn50

3,92*2

 

m

7,840

 

 

dn50

1,2*2

 

m

2,400

 

 

0,8*2

 

 

m

1,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

razem

m

17,680

 

 

 

 

 

 

3

KNR 2-15

Rurociagi instalacji c.o. z rur stalowych o srednicy nominalnej 40mm, o polaczeniach

spawanych, na

 

 

 

0403/04

scianach

 

 

 

 

 

dn40

1,1*2

 

m

2,200

 

 

dn40

1,2*2

 

m

2,400

 

 

dn40

5,31*2

 

m

10,620

 

 

2,50*2

 

 

m

5,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

razem

m

20,220

 

 

 

 

 

4

KNR 2-02

Malowanie dwukrotne farba olejna lub ftalowa (syntetyczna) rur stalowych i blaszanych o srednicy do 50mm

 

 

 

1512/01

 

 

 

 

 

 

 

20,22

 

 

m

20,220

 

 

17,68

 

 

m

17,680

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

razem

m

37,900

 

 

 

 

 

5

KNR 2-15

Zawory przelotowe i zwrotne o polaczeniach gwintowanych o srednicy nominalnej 50mm

 

 

 

0408/05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szt

2,000

 

 

 

 

 

6

KNR 2-15

Zawory przelotowe i zwrotne o polaczeniach gwintowanych o srednicy nominalnej 40mm

 

 

 

0408/04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szt

2,000

 

 

 

 

 

7

KNR 0-34

Izolacja jednowarstwowa grubosci 13mm rurociagów o  srednicy zewnetrznej dn50 i dn40 mm otulinami

 

 

 

0101/08

Thermaflex FRZ

 

 

 

 

 

 

 

 

m

37,900

 

 

 

 

 

8

KNR 2-15

Próby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrzny ch  w budynkach niemieszkalnych

 

 

 

0404/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m

37,900

 

 

 

 

 

rurociagu

 

 

 

 

 

 

 

9

Kalkulacja

Przewierty przez ścianę

 

 

 

 

indywidualna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kpl

6,000

 

 

 

 

 

10

KNR 4-01

Uzupelnienie scianek z cegiel o grubosci 1/2cegly lub zamurowan otworów w sciankach na zaprawie

 

 

 

0303/04

cementowej

 

 

 

 

 

 

 

 

m2

0,050

 

 

 

 

 

 

11

KNR 4-01

Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie z piwnic

 

 

 

 

0106/05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m3

0,050

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji

 

 

 

 

 

- demontaż

 

 

 

12

KNR 4-02

Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego srednicy 40-50mm

 

 

 

 

0114/03

 

 

 

 

 

 

 

dn50

1,1*2

 

m

2,200

 

 

dn50

1,2*2

 

m

2,400

 

 

dn50

5,31*2

 

m

10,620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

razem

m

15,220

 

 

 

 

 

 

13

KNR 4-02

Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego srednicy 25-32mm

 

 

 

 

0114/02

 

 

 

 

 

 

 

dn32

1,1

 

m

1,100

 

 

dn32

1,2

 

m

1,200

 

 

dn32

5,31

 

m

5,310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

razem

m

7,610

 

 

 

 

 

 

 


Rodos 6.8.11.1 [7238]

 

Przedmiar                                                                                           Strona 3/16

 

Przebudowa budynku przedszkola - montaż windy towarowej

 

Nr

Podstawa

Opis robót

Jm

Ilość

 

 

 

 

 

14

KNR 4-02

Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego srednicy 15-20mm

 

 

 

0114/01

 

 

 

 

 

 

dn20

1,1

m

1,100

 

 

dn20

1,2

m

1,200

 

 

dn20

5,31

m

5,310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

razem

m

7,610

 

 

 

 

 

 

 

- montaż

 

 

15

KNR 2-15

Rurociagi stalowe ocynkowane o srednicy nominalnej 20mm o polaczeniach gwintowanych na scianach w

 

 

 

0104/02

budynkach niemieszkalnych

 

 

 

 

7,61

 

m

7,610

 

 

2,5

 

m

2,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

razem

m

10,110

 

 

 

 

 

16

KNR 2-15

Rurociagi stalowe ocynkowane o srednicy nominalnej 32mm o polaczeniach gwintowanych na scianach w

 

 

 

0104/04

budynkach niemieszkalnych

 

 

 

 

 

 

m

10,110

 

 

 

 

 

17

KNR 2-15

Rurociagi stalowe ocynkowane o srednicy nominalnej 50mm o polaczeniach gwintowanych na scianach w

 

 

 

0104/06

budynkach niemieszkalnych

 

 

 

 

15,22

 

m

15,220

 

 

5

 

m

5,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

razem

m

20,220

 

 

 

 

 

18

KNR 2-15

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o srednicy nominalnej 50mm

 

 

 

0112/06

 

 

 

 

 

 

 

 

szt

2,000

 

 

 

 

 

19

KNR 2-15

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o srednicy nominalnej 32mm

 

 

 

0112/04

 

 

 

 

 

 

 

 

szt

1,000

 

 

 

 

 

20

KNR 2-15

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o srednicy nominalnej 20mm

 

 

 

0112/02

 

 

 

 

 

 

 

 

szt

1,000

 

 

 

 

 

21

KNR 2-15

Próba szczelnosci instalacji wodociagowych o sredni cy do 65mm w budynkach niemieszkalnych

 

 

 

0110/04

 

 

 

 

 

 

20,22

 

m

20,220

 

 

10,11

 

m

10,110

 

 

10,11

 

m

10,110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

razem

m

40,440

 

 

 

 

 

22

KNR 0-34

Izolacja jednowarstwowa grubosci 13mm rurociagów o  srednicy dn50 otulinami Thermaflex FRZ

 

 

 

0101/08

 

 

 

 

 

 

 

 

m

20,220

 

 

 

 

 

23

KNR 0-34

Izolacja jednowarstwowa grubosci 13mm rurociagów o  srednicy dn32 otulinami Thermaflex FRZ

 

 

 

0101/07

 

 

 

 

 

 

 

 

m

10,110

 

 

 

 

 

24

KNR 0-34

Izolacja jednowarstwowa grubosci 13mm rurociagów o  srednicy dn20 otulinami Thermaflex FRZ

 

 

 

0101/06

 

 

 

 

 

 

 

 

m

10,110

 

 

 

 

 

25

Kalkulacja

Przewierty przez ścianę

 

 

 

indywidualna

 

 

 

 

 

 

 

 

kpl

8,000

 

 

 

 

 

26

KNR 4-01

Uzupelnienie scianek z cegiel o grubosci 1/2cegly lub zamurowan otworów w sciankach na zaprawie

 

 

 

0303/04

cementowej

 

 

 

 

 

 

m2

0,079

 

 

 

 

 

27

KNR 4-01

Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie z piwnic

 

 

 

0106/05

 

 

 

 

 

 

 

 

m3

0,079

 

 

 

 

 

 

 

Kanalizacja sanitarna

 

 

 

 

Demontaż i montaż nowego separatora tłuszczu

 

 

28

KNR 4-01

Zasypanie separatora

 

 

 

0106/03

 

 

 

 

 

 

 

 

m3

3,400

 

 

 

 

 

29

KNR 4-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbroj  onych o grubosci ponad 15cm

 

 

 

0212/02

 

 

 

 

 

 

10,85*0,20

m3

2,170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

razem

m3

2,170

 

 

 

 

 

30

KNR 4-01

Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - wykop bez wzgledu na

 

 

 

0106/02

glebokosc i kategorie przy istniejacych fundamentach

 

 

 

 

15*0,6*1

m3

9,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

razem

m3

9,000

 

 

 

 

 

31

KNR 2-15

Rurociagi z PCW o srednicy 160mm, w gotowych wykopach wewnatrz budynków

 

 

 

0228/04

 

 

 

 

 

 

 

 

m

15,000

 

 

 

 

 

 


Rodos 6.8.11.1 [7238]

 

Przedmiar                                                                                           Strona 4/16

 

Przebudowa budynku przedszkola - montaż windy towarowej

 

Nr

Podstawa

Opis robót

 

Jm

Ilość

 

 

 

 

 

32

KNR 2-15

Dodatki za podejscia odplywowe z rur i ksztaltek z PCW o srednicy 160mm laczone metoda wciskowa

 

 

 

0208/05

 

 

 

 

 

 

 

 

podejscie

5,000

 

 

 

 

 

 

33

KNR-W 2-18

Separator tłuszczu BST-OG 3

 

 

 

 

0518/01

 

 

 

 

 

 

 

 

kpl

1,000

 

 

 

 

 

34

KNR 4-01

Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - zasypanie wykopów ziemia

 

 

 

0106/03

z ukopów

 

 

 

 

 

 

 

m3

2,620

 

 

 

 

 

35

KNR 2-02

Podklady na podlozu gruntowym z piasku do zapraw

 

 

 

1101/07

 

 

 

 

 

 

 

 

m3

10,850

 

 

 

 

 

36

KNR 2-02

Podklady betonowe na podlozu gruntowym z betonu zwyklego

 

 

 

1101/01

 

 

 

 

 

 

 

 

m3

10,850

 

 

 

 

 

37

KNR 2-02

Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych z papy na lepiku asfaltowym na zimno - warstwa pierwsza

 

 

 

0605/04

 

 

 

 

 

 

 

 

m2

10,850

 

 

 

 

 

38

KNR 2-02

Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych z papy na lepiku asfaltowym na zimno - warstwa druga

 

 

 

0605/05

 

 

 

 

 

 

 

 

m2

10,850

 

 

 

 

 

39

KNR 2-02

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych na sucho

 

 

 

0609/03

 

 

 

 

 

 

 

 

m2

10,850

 

 

 

 

 

40

KNR 2-02

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubosci 2 0mm pod posadzki zatarte na ostro

 

 

 

1102/01

 

 

 

 

 

 

 

 

m2

10,850

 

 

 

 

 

41

KNR 2-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potr acenie za zmiane grubosci o 10mm

 

 

 

1102/03

 

 

 

 

 

 

(Krotność= 13)

 

 

 

 

 

 

 

m2

10,850

 

 

 

 

 

 

 

 

Roboty inne

 

 

 

42

KNR 4-01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglosc do 1km

 

 

 

0108/09

 

 

 

 

 

 

 

 

m3

2,500

 

 

 

 

 

43

KNR 4-01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km

 

 

 

0108/10

 

 

 

 

 

 

(Krotność= 10)

 

 

 

 

 

 

 

m3

2,500

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalacje sanitarne

 

 

 

 

 

- parter

 

 

 

44

KNR 4-02

Demontaz urzadzen sanitarnych - umywalki

 

 

 

 

0235/06

 

 

 

 

 

 

 

 

kpl

1,000

 

 

 

 

 

 

 

 

- I piętro i II piętro

 

 

 

45

KNR 0-31

Rurociagi z polibutylenu PE o srednicy 15mm ukladane na przegrodach budowlanych w budynkach

 

 

 

0103/01

niemieszkalnych

 

 

 

 

 

(Krotność= 2)

 

 

 

 

 

 

 

m

20,000

 

 

 

 

 

46

KNR 0-31

Otuliny termoizolacyjne grubosci 6mm z pianki polietylenowej z nacieciem wzdluznym rurociagów o

 

 

 

0113/01

srednicy nominalnej 15mm

 

 

 

 

 

(Krotność= 2)

 

 

 

 

 

 

 

m

20,000

 

 

 

 

 

 

47

KNR 0-31

Próba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieplej

w budynkach niemieszkalnych - plukanie instalacji,

 

 

 

0116/03

czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe do wykonania próby

 

 

 

 

(Krotność= 2)

 

 

 

 

 

 

 

m

20,000

 

 

 

 

 

 

48

KNR 0-31

Próba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieplej

w budynkach niemieszkalnych - próba wodna cisnienio wa

 

 

 

0116/04

 

 

 

 

 

 

(Krotność= 2)

 

 

 

 

 

 

 

m

20,000

 

 

 

 

 

49

KNR 0-31

Wykonanie podejsc doplywowych o srednicy nominalnej 15mm do baterii wody zimnej lub cieplej

 

 

 

0107/01

 

 

 

 

 

 

(Krotność= 2)

 

 

 

 

 

 

 

szt

2,000

 

 

 

 

 

50

KNR 0-31

Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe o srednicy nominalnej 15mm montowane na obrzezu umywalki

 

 

 

0111/02

lub zlewozmywaka

 

 

 

 

 

(Krotność= 2)

 

 

 

 

 

 

 

szt

1,000

 

 

 

 

 

 


Rodos 6.8.11.1 [7238]

 

Przedmiar                                                                                           Strona 5/16

 

Przebudowa budynku przedszkola - montaż windy towarowej

 

Nr

Podstawa

Opis robót

Jm

Ilość

 

 

 

 

 

51

KNR 2-15

Rurociagi z PCW o srednicy 50mm na scianach laczone metoda wciskowa

 

 

 

0205/02

 

 

 

 

 

(Krotność= 2)

 

 

 

 

 

m

10,000

 

 

 

 

 

52

KNR 2-15

Dodatki za podejscia odplywowe z rur i ksztaltek z PCW o srednicy 50mm laczone metoda wciskowa

 

 

 

0208/03

 

 

 

 

 

(Krotność= 2)

 

 

 

 

 

podejscie

1,000

 

 

 

 

 

53

KNR 2-15

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym

 

 

 

0221/02

 

 

 

 

 

(Krotność= 2)

 

 

 

 

 

szt

1,000

 

 

 

 

 

54

KNR 4-01

Wykucie bruzd pionowych o glebokosci 1/2 i szerokosci 1/2 cegly w scianach z cegiel na zaprawie

 

 

 

0339/03

cementowo-wapiennej

 

 

 

 

(Krotność= 2)

 

 

 

 

 

m

10,000

 

 

 

 

 

55

KNR 4-01

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 cegly w scianach z cegiel "na pelno"

 

 

 

0324/04

 

 

 

 

 

(Krotność= 2)

 

 

 

 

 

m

10,000

 

 

 

 

 

56

KNR 4-01

Wykonanie pasów z tynku o szerokosci do 50cm na mur ach z cegiel lub scianach z betonu pokrywajacych

 

 

 

0705/03

bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami

 

 

 

 

(Krotność= 2)

 

 

 

 

 

m

10,000

 

 

 

 

 

57

NNRNKB 7

Gruntowanie preparatami gruntujacymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych

 

 

 

1134/02

 

 

 

 

 

(Krotność= 2)

 

 

 

 

10*0,5

m2

5,000

 

 

 

 

 

 

 

razem

m2

5,000

 

 

 

 

 

58

KNR 4-01

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewn etrznych scian

 

 

 

1204/02

 

 

 

 

 

(Krotność= 2)

 

 

 

 

 

m2

5,000

 

 

 

 

 


 

 

Rodos 6.8.11.1 [7238]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosztorys

 

 

 

 

Strona 6/16

 

Przebudowa budynku przedszkola - montaż windy towarowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr

Podstawa, opis robót, nakłady

 

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartość

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piwnica

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

Instalacja centralnego ogrzewania

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

- demontaż

 

 

 

 

 

0,00

 

1

KNR 4-02 0506/05  Demontaz rurociagu stalowego czarnego srednicy 40-50mm

 

 

 

 

 

 

 

 

laczonego przez spawanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31,300  m

 

 

 

 

0,00

0,00

 

 

 

Robocizna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II

 

r-g

0,1

0,00

0,00

 

 

 

 

Spawacze gr.II

 

r-g

0,08

0,00

0,00

 

 

 

 

Robotnicy gr.I

 

r-g

0,17

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

Materiały pomocnicze (od R)

 

%

10

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- montaż

 

 

 

 

 

0,00

 

2

KNR 2-15 0403/04  Rurociagi instalacji c.o. z rur stalowych o srednicy nominalnej

 

 

 

 

 

 

 

 

50mm, o polaczeniach  spawanych, na scianach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,680  m

 

 

 

 

0,00

0,00

 

 

 

Robocizna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II

 

r-g

0,276

0,00

0,00

 

 

 

 

Spawacze gr.II

 

r-g

0,1592

0,00

0,00

 

 

 

 

Robotnicy gr.I

 

r-g

0,1806

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

Materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rury stalowe S czarne instalacyjne, z koncami gladkimi o srednicy nominalnej

50mm

m

1

0,00

0,00

 

 

 

 

Luki stalowe gladkie  50mm

 

szt

0,168

0,00

0,00

 

 

 

 

Uchwyty do rur

 

szt

0,36

0,00

0,00

 

 

 

 

Acetylen techniczny rozpuszczony

 

kg

0,016

0,00

0,00

 

 

 

 

Tlen techniczny sprezony

 

m3

0,017

0,00

0,00

 

 

 

 

Materiały pomocnicze

 

%

1

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

Sprzęt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samochód skrzyniowy do  5t (1)

 

m-g

0,0242

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

KNR 2-15 0403/04  Rurociagi instalacji c.o. z rur stalowych o srednicy nominalnej

 

 

 

 

 

 

 

 

40mm, o polaczeniach  spawanych, na scianach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,220  m

 

 

 

 

0,00

0,00

 

 

 

Robocizna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II

 

r-g

0,276

0,00

0,00

 

 

 

 

Spawacze gr.II

 

r-g

0,1592

0,00

0,00

 

 

 

 

Robotnicy gr.I

 

r-g

0,1806

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

Materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rury stalowe S czarne instalacyjne, z koncami gladkimi o srednicy nominalnej

40mm

m

1

0,00

0,00

 

 

 

 

Luki stalowe gladkie  40mm

 

szt

0,168

0,00

0,00

 

 

 

 

Uchwyty do rur

 

szt

0,36

0,00

0,00

 

 

 

 

Acetylen techniczny rozpuszczony

 

kg

0,016

0,00

0,00

 

 

 

 

Tlen techniczny sprezony

 

m3

0,017

0,00

0,00

 

 

 

 

Materiały pomocnicze

 

%

1

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

Sprzęt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samochód skrzyniowy do  5t (1)

 

m-g

0,0242

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

KNR 2-02 1512/01  Malowanie dwukrotne farba olejna lub ftalowa (syntetyczna) rur

 

 

 

 

 

 

 

 

stalowych i blaszanych o srednicy do 50mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37,900  m

 

 

 

 

0,00

0,00

 

 

 

Robocizna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malarze gr.II

 

r-g

0,1172

0,00

0,00

 

 

 

 

Robotnicy gr.I

 

r-g

0,0669

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

Materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farba olejna do gruntowania

 

dm3

0,014

0,00

0,00

 

 

 

 

Rozcienczalnik

 

dm3

0,0061

0,00

0,00

 

 

 

 

Papier scierny

 

ark

0,0333

0,00

0,00

 

 

 

 

Materiały pomocnicze

 

%

1,5

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

Sprzęt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srodek transportowy (1)

 

m-g

0,0001

0,00

0,00

 

 

5      KNR 2-15 0408/05 Zawory przelotowe i zwrotne o polaczeniach gwintowanych o srednicy nominalnej 50mm

 

2,000  szt

0,00

0,00


Rodos 6.8.11.1 [7238]

 

Kosztorys                                                                                           Strona 7/16

 

Przebudowa budynku przedszkola - montaż windy towarowej

 

Nr

Podstawa, opis robót, nakłady

 

 

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartość

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robocizna

 

 

 

 

 

 

 

 

Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II

 

 

r-g

0,25

0,00

0,00

 

 

Robotnicy gr.I

 

 

r-g

0,43

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

Materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawory przelotowe zeliwne ocynkowane o srednicy  50mm

 

szt

1

0,00

0,00

 

 

Materiały pomocnicze

 

 

%

0,5

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

Sprzęt

 

 

 

 

 

 

 

 

Samochód dostawczy do 0,9t (1)

 

 

m-g

0,08

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

6

KNR 2-15 0408/04  Zawory przelotowe i zwrotne o polaczeniach gwintowanych o

 

 

 

 

 

 

srednicy nominalnej 40mm

 

 

 

 

 

 

 

 

2,000

szt

 

 

 

 

0,00

0,00

 

Robocizna

 

 

 

 

 

 

 

 

Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II

 

 

r-g

0,21

0,00

0,00

 

 

Robotnicy gr.I

 

 

r-g

0,34

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

Materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawory przelotowe proste, mosiezne o srednicy nominalnej  40mm

 

szt

1

0,00

0,00

 

 

Materiały pomocnicze

 

 

%

0,5

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

Sprzęt

 

 

 

 

 

 

 

 

Samochód dostawczy do 0,9t (1)

 

 

m-g

0,06

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

7

KNR 0-34 0101/08  Izolacja jednowarstwowa grubosci 13mm rurociagów o srednicy

 

 

 

 

 

 

zewnetrznej dn50 i dn40 mm otulinami Thermaflex FRZ

 

 

 

 

 

 

 

37,900  m

 

 

 

 

0,00

0,00

 

Robocizna

 

 

 

 

 

 

 

 

Izolarze gr.II

 

 

r-g

0,1122

0,00

0,00

 

 

Robotnicy gr.I

 

 

r-g

0,1121

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

Materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

Klej Thermaflex 474

 

 

dm3

0,0161

0,00

0,00

 

 

Tasma Thermatape FR 3x50mm

 

 

m

0,1499

0,00

0,00

 

 

Klipsy montazowe Thermaclips

 

 

szt

5

0,00

0,00

 

 

Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 13mm dn40 i dn50

 

m

1,15

0,00

0,00

 

 

Materiały pomocnicze

 

 

%

3

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

Sprzęt

 

 

 

 

 

 

 

 

Srodek transportowy

 

 

m-g

0,00505

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

KNR 2-15 0404/02  Próby cisnieniowe szczelnosci ins talacji wewnetrznych

w budynkach

 

 

 

 

 

 

niemieszkalnych

 

 

 

 

 

 

 

 

37,900  m rurociagu

 

 

 

 

0,00

0,00

 

Robocizna

 

 

 

 

 

 

 

 

Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III

 

 

r-g

0,05

0,00

0,00

 

 

Robotnicy gr.I

 

 

r-g

0,05

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Kalkulacja indywidualna  Przewierty przez ścianę

 

 

 

 

 

 

 

6,000

kpl

 

 

 

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

10

KNR 4-01 0303/04  Uzupelnienie scianek z cegiel o grubosci 1/2cegly lub zamurowan

 

 

 

 

 

 

otworów w sciankach na zaprawie cementowej

 

 

 

 

 

 

 

 

0,050

m2

 

 

 

 

0,00

0,00

 

Robocizna

 

 

 

 

 

 

 

 

Murarze gr.III

 

 

r-g

1,16

0,00

0,00

 

 

Ciesle gr.II

 

 

r-g

0,08

0,00

0,00

 

 

Robotnicy gr.I

 

 

r-g

1,76

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

Materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

Cegla budowlana pelna

 

 

szt

48,6

0,00

0,00

 

 

Cement portlandzki 35

 

 

kg

13,81

0,00

0,00

 

 

Piasek do zapraw

 

 

m3

0,036

0,00

0,00

 

 

Woda

 

 

m3

0,017

0,00

0,00

 

 

Materiały pomocnicze

 

 

%

1,5

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

Sprzęt

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t

 

 

m-g

0,3

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

11

KNR 4-01 0106/05  Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie z

 

 

 

 

 

 

piwnic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Rodos 6.8.11.1 [7238]

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosztorys

 

 

 

 

Strona 8/16

Przebudowa budynku przedszkola - montaż windy towarowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr

Podstawa, opis robót, nakłady

 

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartość

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,050

m3

 

 

 

0,00

0,00

 

Robocizna

 

 

 

 

 

 

 

Robotnicy gr.I

 

r-g

5,91

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji

 

 

 

 

 

0,00

 

- demontaż

 

 

 

 

 

0,00

12

KNR 4-02 0114/03  Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego srednicy 40-50mm

 

 

 

 

 

 

15,220  m

 

 

 

0,00

0,00

 

Robocizna

 

 

 

 

 

 

 

Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II

 

r-g

0,15

0,00

0,00

 

 

Robotnicy gr.I

 

r-g

0,15

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

Materiały pomocnicze (od R)

 

%

10

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

13

KNR 4-02 0114/02  Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego srednicy 25-32mm

 

 

 

 

 

 

7,610  m

 

 

 

0,00

0,00

 

Robocizna

 

 

 

 

 

 

 

Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II

 

r-g

0,11

0,00

0,00

 

 

Robotnicy gr.I

 

r-g

0,11

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

Materiały pomocnicze (od R)

 

%

10

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

14

KNR 4-02 0114/01  Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego srednicy 15-20mm

 

 

 

 

 

 

7,610  m

 

 

 

0,00

0,00

 

Robocizna

 

 

 

 

 

 

 

Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II

 

r-g

0,08

0,00

0,00

 

 

Robotnicy gr.I

 

r-g

0,08

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

Materiały pomocnicze (od R)

 

%

10

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- montaż

 

 

 

 

 

0,00

15

KNR 2-15 0104/02  Rurociagi stalowe ocynkowane o srednicy nominalnej 20mm o